Fjärrdatorhantering

Kostnaderna hålls nere tack vare nya hanteringsfunktioner

I dagens höga tempo i näringslivet kan det bli dyrt och tidsödande med personliga besök för att reparera datorer. Med Intel® CoreTM vProTM-processorfamiljen kan servicetekniker konfigurera, diagnostisera, isolera och reparera en infekterad dator via fjärrstyrning, även om den inte fungerar.1 Genom maskinvarubaserad KVM Remote Control (tangentbord-bildskärm-mus) får tekniker åtkomst till användarens grafiska användargränssnitt, inklusive felmeddelanden på skärmen. På så sätt kan IT-personalen reparera system direkt i stället för att vägleda användarna genom den diagnostiska processen per telefon.

Läs mer om KVM Remote Control (tangentbord-bildskärm-mus) >

IT-avdelningen kan även schemalägga diagnostiska händelser centralt som ska köras lokalt på datorer, även om de är avstängda eller bortkopplade.1 Dessutom kan tekniker fjärruppgradera datorer till Windows 7* på natten, så att störningar för användarna eller befintliga program minimeras. Sammantaget blir IT-systemet mer effektivt och kostnadsbesparande.

Fjärrdatorhantering med Intels senaste processorer i företagsklass

Intel® CoreTM vProTM-processorfamiljen ger kostnadsbesparande effektivitet och maximal produktivitet tack vare de smarta inbäddade funktionerna för fjärrsupport, säkerhet och hantering.2

Med de avancerade verktygen för övervakning, problemlösning och reparation kan du när som helst åtgärda kritiska IT-problem:

  • Fjärrövervaka kabelanslutna och trådlösa datorer, även då de är bortkopplade eller i viloläge
  • Överför säkerhetsuppdateringar till användarna innan en överträdelse inträffar och diagnostisera, isolera och reparera infekterade datorer när en överträdelse har skett
  • Identifiera och åtgärda datorer som inte följer reglerna för enklare efterlevnadshantering
  • Spara tillgångsdata i skyddat minne, inklusive maskinvarutillgångsdata och information om programvaruversion

Se översikten av Intel® CoreTM vProTM-processorfamiljen >

Konversationer

Produkt- och prestandainformation

open

1. Säkerhetsfunktioner som aktiveras av Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) kräver chipset, nätverksmaskinvara och programvara och anslutning till företagsnätverk. Intel AMT kanske inte finns tillgängligt eller vissa funktioner kan vara begränsade över en värds operativsystembaserade VPN eller vid anslutning trådlöst, på batteridrift eller då den är i vänteläge, viloläge, eller avstängd. Vid installationen måste kunden ändra konfigurationen för att viss funktionalitet ska erhållas. Även skript för administrationsstationen kan behöva ändras eller så kan befintliga säkerhetssystem behöva integreras. För mer information, gå till http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html.

2. Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. De inbyggda säkerhetsfunktioner som finns tillgängliga på utvalda Intel® processorer kan kräva ytterligare programvara, maskinvara, tjänster och/eller internetanslutning. Resultat kan variera beroende på konfiguration. Kontakta din systemtillverkare så får du veta mer. För mer information, gå till  http://www.intel.com/content/www/us/en/security/security-at-home.html.