Fjärrhantering: transaktionsenheter

Förbättra detaljhandelsupplevelsen och förenkla enhetshanteringen

När detaljhandelsenheter som självbetjäningsstationer, terminaler och bankomater är utrustade med Intel® Core™ vPro™ Technology1 kan de användas till mer än transaktioner. De har funktioner för avancerade kundupplevelser och fjärrhantering2 som minskar den totala POS-ägandekostnaden och gör dagens sofistikerade system enklare att administrera.

Med Intels processorer med maskinvaruassisterad fjärrsupport blir POS-transaktionssystem mer avancerade, med nästa generationens funktioner som bidrar till att:

  • Minska den totala ägandekostnaden: IT-tekniker kan snabbt driftsätta säkerhetsuppdateringar på flera datorer, låsa upp krypterade enheter på distans och hantera datasäkerhetsinställningar
  • Sänka kostnaden på grund av komplexa lösningar: Genom standardisering med Intel® vPro Technology slipper IT-avdelningen använda komplexa och dyra lösningar från flera olika leverantörer.
  • Förbättra säkerheten: IT-avdelningar inom detaljhandeln kan påskynda kryptering/dekryptering med hjälp av Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)3 och minska obehörig åtkomst till känsliga data på försvunna datorer med Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT).4
Förbättra detaljhandelsupplevelsen och förenkla enhetshanteringen

 

Konversationer

Produkt- och prestandainformation

open

1. Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats och på it-miljön. Om du vill veta mer går du in på: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html. 

2. Säkerhetsfunktioner som aktiveras av Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) kräver chipset, nätverksmaskinvara och programvara och anslutning till företagsnätverk. Intel AMT kanske inte finns tillgängligt eller vissa funktioner kan vara begränsade över en värds operativsystembaserade VPN eller vid anslutning trådlöst, på batteridrift eller då den är i vänteläge, viloläge, eller avstängd. Vid installationen måste kunden ändra konfigurationen för att viss funktionalitet ska erhållas. Även skript för administrationsstationen kan behöva ändras eller så kan befintliga säkerhetssystem behöva integreras. För mer information, gå till http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html.

3. Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) kräver ett datorsystem med en Intel® AES-NI-aktiverad processor, såväl som icke-Intel-programvara för att köra instruktionerna i rätt ordning. Intel® AES-NI finns tillgängligt på vissa Intel®-processorer. För tillgång, tala med din återförsäljare eller systemtillverkare. För mer information, gå till software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni.

4. Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet. Förutsättningar är aktiverad Intel® processor, aktiverat chipset och inbyggd programvara och programvara som optimerats för att använda teknikerna. Fråga systemets tillverkare och programvaruleverantören om du vill veta mer.