Intel® vPro™ Technology – referensdesign med användningsexempel

Have more control than ever before with Intel® Core™ vPro™ processors

Intel® vPro™ Technology – referensdesign med användningsexempel är stegvisa instruktioner som utformats för att vara byggstenar när IT-personal ska implementera och skapa egna lösningar där fördelarna med Intel vPro utnyttjas. De här stegvisa instruktionerna är flexibla, så att du kan fokusera på uppgiften, och utnyttjar funktionerna i Intel vPro till fullo. Listan med användningsexempel nedan kommer att utökas med tiden, bland annat med exempel som gäller andra programkonsoler för hanterbarhet.

Synpunkter och rekommendationer >

Intel® vPro™ Technology – referensdesign med användningsexempel är utvecklat av ingenjörer på Intel. Ingen support ges av Intel.

Virtualisering Datorvirtualisering: Dubbla operativsystem på Typ 2-hypervisor Använd datorvirtualisering och konfigurera en miljö med dubbla operativsystem på en klient med Intel® vPro™ Technology. Referensdesign >
Microsoft
Använda Microsoft* System Center* Configuration Manager till att hantera klienter som är konfigurerade med Intel® SCS 8
Använd Intel® SCS (Intel® Setup and Configuration Software) till att konfigurera klienter med Intel vPro™ Technology samtidigt som du kan använda det inbyggda stödet i Microsoft System Center Configuration Manager* 2007 för Intel® AMT (Intel® Active Management Technology).
Referensdesign >
Automatisk, fjärrstyrd uppdatering av inbyggd programvara I den här referensdesignen ges stegvisa instruktioner för hur du automatiskt identifierar och uppdaterar inbyggd programvara.

Referensdesign >

Demo >

Automatisk, fjärrstyrd Windows 7*-migrering Ett exempel på hur du utanför kontorstid kan uppgradera från Windows* XP till Windows 7 på fjärrsystem oavsett systemstatus. Kallades tidigare "Microsoft Windows 7 Migration Using Microsoft Configuration Manager 2007 SP2" (Microsoft Windows 7-migrering med Microsoft Configuration Manager 2007 SP2). Referensdesign >
Patcha automatiskt nattetid med ConfigMgr* Spara energi och gör din miljö säkrare genom att uppdatera programvara på fjärrdatorer när som helst oavsett strömstatus.

Referensdesign >

Demo >

Extra konfigurering för Intel AMT Använd Microsoft Configuration Manager för ytterligare konfigurering av Intel AMT, utöver initiala inställningar och konfigurering, och aktivera nyckelfunktioner som KVM Remote Control. Referensdesign >
Windows PowerShell-modul* för Intel vPro™ Technology Hantera dina klienter med Intel vPro™ Technology utanför bandet med Windows PowerShell. Referensdesign >
Använd VNC Viewer Plus* med ConfigMgr Använd RealVNC VNC Viewer Plus till att köra KVM Remote Control på system med Intel vPro Technology som är konfigurerade med Microsoft System Center Configuration Manager. Referensdesign >
Symantec/Altiris* Patcha automatiskt nattetid med Altiris Med Intel vPro™ Technology kan du säkert och tillförlitligt väcka, patcha och starta om avstängda fjärrdatorer. Kallades tidigare ”Wake, Patch, and Shutdown with Symantec Altiris” (Väck, patcha och stäng av med Symantec Altiris).

Referensdesign >

Demo >

LANDesk Patcha automatiskt nattetid med LANDesk Spara energi och öka säkerheten i miljön genom att uppdatera programvara i fjärrdatorer när som helst oavsett strömstatus. Med Intel vPro™ Technology kan du säkert och tillförlitligt väcka, patcha och starta om eller stänga av fjärrdatorer.

Referensdesign >

Demo >

Support

Montera enheter via fjärranslutning Montera hanterade klienters hårddisk över nätverket precis som om den fysiskt satt i konsolmaskinen. Referensdesign >
Använd FCFH till att identifiera datorn hos den som ringer supporten  Fast Call for Help är en funktion i Intel AMT som fungerar både innanför och utanför företagets brandvägg. När Fast Call for Help startas av den som ringer kan teknikern identifiera datorn. Referensdesign >
Använd Intel® IPT som VPN-inloggning Använd Intel® Identity Protection Technology till att minska risken med VPN-lösenord. Referensdesign >
Radera enheter via fjärranslutning Radera en hanterad klients hårddisk via fjärranslutning med Intel vPro™ Technology. Referensdesign >
Förbättrad fjärreparation med Microsoft Windows PE* Se hur Windows PE*, RealVNCs VNC Server*, och Intel vPro kan användas till att lösa fler problem via fjärranslutning och minska antalet personliga besök på kontoret. Referensdesign >
Förbättrad fjärreparation med WinRE* I det här dokumentet beskrivs hur du skapar en .iso-bild med Windows Recovery Environment (WinRE)*, som du kan använda med Intel vPro™ Technology. Dessutom täcks grunderna i fjärrstarter och fjärråtkomst till WinRE. Referensdesign >
Använd MSDaRT* med Intel vPro  Använd Microsoft Diagnostic and Recovery Tools* med Intel vPro till att felsöka och återställa fjärrsystem som inte kan starta Windows*. Referensdesign >
Utökning av EZ Help Desk-konsolen Underlätta för supportpersonal som inte har tillgång till konsolen, och gör att de kan lösa problem på fjärrdatorer med hjälp av hanteringsfunktioner i Intel vPro™ Technology.

Referensdesign >

Demo >

Behörighetshanterare för EZ Help Desk Den här referensdesignen definierar ett flexibelt ramverk för att aktivera och förenkla hanteringen av behörigheter med Microsoft Configuration Manager 2007. Referensdesign >
Initial konfigurering av KVM Remote Control Se hur du kan fjärrkonfigurera ett nyligen levererat system med några enkla steg så att KVM Remote Control kan användas.

Referensdesign >

Demo >

Förbättrad fjärreparation med Drive Sharing  Låt din supportpersonal använda och reparera NTFS-partitioner via fjärrstyrning i klienter med Intel vPro™ Technology – även när operativsystemet är skadat.

Referensdesign >

Demo >

Förbättrad fjärreparation: Virus Scan Utför virussökning via fjärrstyrning i klienter med Intel vPro™ Technology, även när operativsystemet är skadat.

Referensdesign >

Demo >

Förbättrad fjärreparation: Analys av kärndumpar Utför analys av kärnminnesdumpar via fjärrstyrning i klienter med Intel vPro™ Technology, även när operativsystemet är skadat.

Referensdesign >

Demo >

Förbättrad fjärreparation: Redigera registret Redigera registret i klienter med Intel vPro™ Technology, även när operativsystemet är skadat.

Referensdesign >

Demo >

Förbättrad fjärreparation: Webbåtkomst med Outlook* Skapa en Thinstation ISO med webbläsaren Firefox* för webbåtkomst med Microsoft Outlook*. Referensdesign >
Snabbare start via IDER Gör IDER-startprocessen snabbare med Intel vPro™ Technology.

Referensdesign >

Demo >

ISO-fjärrstart (RIL) Ett grafiskt gränssnitt för enkel omstart via fjärranslutning av hanterade system med Intel vPro™ Technology till ISO-bilder.

Referensdesign >

Demo >

Supportkonsol för miljöer utan TLS Låt din supportpersonal använda Intel AMT fjärrkommandon för start/avstängning/återställning, IDE-omdirigering och KVM-fjärrkontroll med RealVNC VNC Viewer Plus*.

Referensdesign >

Demo >

Uppdatera BIOS för typ 1-hypervisorer Uppdatera BIOS via fjärranslutning i klienter med Intel vPro™ Technology som kör en typ 1-hypervisor. Referensdesign >
Sök maskiner med stöd för Intel AMT Sök maskiner med stöd för Intel AMT i din miljö med hjälp av Intel® SCS (Intel® Server Continuity Suite) 7 och Microsoft System Center Configuration Manager. Referensdesign >
Responsiva tekniker Intel® Smart Connect Technology Utvecklat för att uppdatera program genom att då och då väcka din dator från viloläge en kort period. Den här funktionen fungerar med program som hämtar data från internet automatiskt, till exempel Microsoft Outlook och Microsoft Windows Live Mail*. Funktionen sparar tid eftersom ny e-post redan har hämtats när användaren startar sin dator. Dessutom säkerställs att data är så aktuella som möjligt i miljöer utan närverk, e-postprogrammet är aktuellt från tidpunkten för senaste nätverksanslutning. Referensdesign >
Säkerhet
Intel® IPT med infrastruktur för offentlig nyckel (PKI) Ger en översikt av Intel® Identity Protection Technology (Intel IPT) med publika nycklar (PKI) och skyddad transaktionsvisning, samt en beskrivning av grunderna i att använda Intel IPT med PKI och skyddad transaktionsvisning, med säker webbåtkomst, signering av e-post och VPN-inloggning. Referensdesign >
Småföretag Lokal inställning och konfiguration via USB-flashenhet Den här designen kan göra inställning och konfiguration snabbare för små och medelstora företag som föredrar lokal inställning och konfiguration. I användningsexemplet visas hur den här processen görs enklare.

Referensdesign >

Demo >