• <Läs mer på Intel.com

Intelligent Mobile Advertising Solution

Combining information from multiple sources to deliver targeted messages.

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat