• <Läs mer på Intel.com

Interactive Vending Solution

Transforming beverage purchases into multisensory touch-screen experiences.

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat