• <Läs mer på Intel.com

High-κ Gate Dielectrics, Metal Gate Electrodes in Silicon and Non-Silicon Logic Nanotechnology

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat