Den webbläsarversion som du använder rekommenderas inte för den här webbplatsen.
Du bör uppgradera till den senaste versionen av webbläsaren genom att klicka på någon av följande länkar.

Drivkraften bakom innovationer vi använder allt mer

År 1965 gjorde Gordon Moore en förutsägelse som skulle ange takten för vår moderna digitala revolution. Genom att noga observera en växande trend beräknade Moore att datorprestandan skulle öka dramatiskt samtidigt som den relativa kostnaden minskade, i exponentiell takt.

Den här insikten, som kallas Moores lag, blev den gyllene regeln för elektronikbranschen, och en språngbräda för innovationer. Som en av Intels grundare banade Gordon väg för företagets tillverkning av de allt snabbare, mindre och billigare transistorer som ligger till grund för våra moderna verktyg och leksaker. Till och med 50 år senare är effekterna och fördelarna med hans insikt klart märkbara.

Vägen framför oss

I 50 år har Gordons förutsägelse angett takten för innovation och utveckling i vår moderna värld. Hans insikt lade grunden till all modern teknik, inklusive det stora genombrottet för digitalisering och personlig elektronik.

Framöver kommer Moores lag och innovationer som utgår från den alltmer att fokusera på smidig integrering av datorteknik i vår vardag. Den här visionen om en ständigt uppkopplad framtid medför tydliga utmaningar och fördelar. Sekretess och säkerhet är ständiga orosmoment som växer allt mer. Men tack vare fördelarna med allt smartare, allmänt utbredd datorteknik som kan förutsäga våra behov kan vi bli friskare, tryggare och mer produktiva i det långa loppet.

Videor