Drivkraften bakom innovationer vi använder allt mer

År 1965 gjorde Gordon Moore en förutsägelse som skulle ange takten för vår moderna digitala revolution. Genom att noga observera en växande trend beräknade Moore att datorprestandan skulle öka dramatiskt samtidigt som den relativa kostnaden minskade, i exponentiell takt.

Den här insikten, som kallas Moores lag, blev den gyllene regeln för elektronikbranschen, och en språngbräda för innovationer. Som en av Intels grundare banade Gordon väg för företagets tillverkning av de allt snabbare, mindre och billigare transistorer som ligger till grund för våra moderna verktyg och leksaker. Till och med 50 år senare är effekterna och fördelarna med hans insikt klart märkbara.

Prestanda och kostnad är två viktiga drivkrafter bakom teknisk utveckling. Allt eftersom fler transistorer får plats i mindre utrymmen har prestandan ökat och energieffektiviteten förbättrats, till ett lägre pris för slutanvändaren. Utvecklingen har inte bara lett till förbättringar i befintliga branscher och ökat produktiviteten, utan har gett upphov till helt nya branscher som behöver billig och kraftfull datorprestanda.

Moores observation förvandlade datoranvändning från något sällsynt och dyrt till en prisvärd nödvändighet som används överallt. All modern datorteknik som vi känner till och använder har vi Moores lag att tacka för. Från själva internet till sociala medier och modern dataanalys – alla dessa innovationer är resultatet av Moores upptäckter.

Den billiga datoranvändningen som snabbt ökar överallt omkring oss förändrar vårt sätt att arbeta, roa oss och kommunicera. Den grundläggande kraften i Moores lag har drivit på genombrott i moderna städer, transport, sjukvård, utbildning och energiproduktion. Det är faktiskt ganska svårt att föreställa sig hur vår moderna värld skulle se ut utan Moores lag.

Vägen framför oss

I 50 år har Gordons förutsägelse angett takten för innovation och utveckling i vår moderna värld. Hans insikt lade grunden till all modern teknik, inklusive det stora genombrottet för digitalisering och personlig elektronik.

Framöver kommer Moores lag och innovationer som utgår från den alltmer att fokusera på smidig integrering av datorteknik i vår vardag. Den här visionen om en ständigt uppkopplad framtid medför tydliga utmaningar och fördelar. Sekretess och säkerhet är ständiga orosmoment som växer allt mer. Men tack vare fördelarna med allt smartare, allmänt utbredd datorteknik som kan förutsäga våra behov kan vi bli friskare, tryggare och mer produktiva i det långa loppet.

Videor