Intel® SSD 525 Series

Small. Fast. Efficient

Small Form Factor, Big Performance, Low Power

Offering performance and low power consumption in a package one-eighth the size of a 2.5-inch hard drive, the Intel® Solid-State Drive 525 Series accelerates PC performance with random reads of up to 50,000 input/output operations per second (IOPS)1 and sequential reads of up to 550 megabytes per second (MB/s).2 Couple that with random write performance of up to 80,000 IOPS3 and sequential writes of 520 MB/s to unleash demanding multitasking applications in notebooks, embedded applications, and workstation upgrades.

Read the full product brief >

Read the product specification >

Product Specifications4

Capacity

Sequential Read

(up to)2

Sequential Write

(up to)2

Random 4 KB Read

(up to)5

Random 4 KB Write

(up to)5

Form Factor
30 GB 500 MB/s 275 MB/s 5,000 IOPS 80,000 IOPS mSATA
60 GB 550 MB/s 475 MB/s 15,000 IOPS 80,000 IOPS mSATA

Relaterade videor

Produkt- och prestandainformation

1

Baserat på produktspecifikationen för Intel® Solid-State Drive 525-serien.

2

Prestanda mäts med Iometer* med ködjup som är lika med 32.

3

Prestanda mäts med Iometer* med ködjup 32. Mätningar utförs på 8 GB med intervall för logisk blockadress (LBA) på full SSD.

4

Testar dokumentprestanda för komponenter i en viss test, i specifika system. Skillnader i maskinvara, programvara eller konfiguration påverkar den faktiska prestandan. Konsultera andra informationskällor för att utvärdera prestanda innan du väljer vad du ska köpa. Det finns mer fullständig information om prestanda och resultat i prestandatest på http://www.intel.com/performance.

 

5

Prestanda mäts med Iometer* med ködjup inställt till 32. Mätningar utförs på 8 GB med intervall för logisk blockadress (LBA).