• <Läs mer på Intel.com

Intel® SSD 530 Series Delivers Wicked-Fast Gaming Speed