Verktyg

 

 

1

Produkt- och prestandainformation

open

1. Tredje parts innehåll: Det kan finnas innehåll på webbplatser och i material som användare eller tredje part skickat. Sådant innehållm inklusive företagsprofil och affärshistorik, granskas, godkänns eller rekommenderas inte av Intel och tillhandahålls endast som en service åt våra kunder och användare. Att en viss dator finns med på denna sida innebär inte att den godkänns eller rekommenderas. Att tillhandahålla information från tredjeparts webbplatser om deras produkter innebär inte att Intel Corporation saluför de berörda produkterna. Produktbilderna som visas tillsammans med skrivbordsdatorer, arbetsstationer eller servrar kan i vissa fall ingå i priset. Intel kommer inte under några omständigheter bära ansvaret för innehåll som tredje part skickat in eller tillhandahållit, inklusive men inte begränsat till, eventuella fel eller uteslutanden eller skador av något slag. Allt material som hämtats eller som på annat sätt skaffats genom användningen av innehåll görs efter eget omdöme och på egen risk, och du är ensam ansvarig för eventuell skada på ditt datorsystem eller annan enhet eller dataförlust som härrör från att sådant material hämtats. Genom att du använder webbplatserna och materialet samtycker du till att du måste utvärdera och ta alla risker i samband med användningen av innehåll från tredje part, inklusive tillit till exaktheten, fullkomligheten eller användbarheten av sådant innehåll. Alla inlägg och användningen av webbplatserna eller materialet lyder under dessa användningsvillkor och alla andra program- och webbplatsspecifika villkor.