Ultrabook indie UK photographer Ben Rayner video

Fotografen Ben Rayner reser jorden runt för att fotografera städer och olika människor som bor där. I ett hektiskt liv med många resor har hans Ultrabook™ en central roll för hans kreativitet och arbete. Läs mer om Ultrabook™ på www.intel.com/content/www/se/sv/sponsors-of-tomorrow/ultrabook.html.