• <Läs mer på Intel.com

Ultrabook™ och Ben Rayner, fotograf

Indie-fotografen Ben Rayner från England behöver snabb teknik för sin kreativitet och verksamhet

Fotografen Ben Rayner reser jorden runt för att fotografera städer och olika människor som bor där. I ett hektiskt liv med många resor har hans Ultrabook™ en central roll för hans kreativitet och arbete. Läs mer om Ultrabook™ på www.intel.com/content/www/se/sv/sponsors-of-tomorrow/ultrabook.html.