• <Läs mer på Intel.com

Responsiv plattform är kännetecknet för användarvänliga Ultrabook™