• <Läs mer på Intel.com

Sung Choi, designer | Intel-inspirerad Ultrabook™

Sung Choi, designer och grundare av Clae, reser till Asien för att utveckla och hämta material till sitt skoföretag. I ett hektiskt liv med många resor har hans kompakta och lätta Ultrabook en central roll i hans teknik- och designarbete. Läs mer om Ultrabook™ på www.intel.com/content/www/se/sv/sponsors-of-tomorrow/ultrabook.html.