• <Läs mer på Intel.com

Ultrabook™ pekdatorfunktioner öppnar en värld av möjligheter