Intel® Virtualization Technology (Intel® VT)

Virtualisering ingår redan i dina planer, men det finns gott om utrymme att gå ett steg längre

Genom virtualisering skiljs maskinvara ut på ett sätt som gör att flera arbetsbelastningar kan dela en gemensam uppsättning resurser. Olika slags arbetsbelastningar kan köras på delad virtualiserad maskinvara, helt isolerade från varandra. De kan enkelt flyttas mellan olika infrastrukturer och skalas enligt behov.

Företag uppnår ofta stora kostnads- och driftsfördelar genom virtualisering tack vare förbättrad serveranvändning och -konsolidering, dynamisk resurstilldelning och -hantering, isolering av arbetsbelastningar, säkerhet och automatisering. Genom virtualisering möjliggörs självbetjäning av tjänster på begäran och programvarudefinierad styrning av resurser. Skalning kan ske var som helst i ett hybridmoln lokalt eller externt enligt företagets behov.

Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) är en växande portfölj med tekniker och funktioner som gör virtualisering mer praktiskt genom att prestandaproblem elimineras och säkerheten förbättras. Med Intel® VT får virtualiseringsprogramvaran maskinvaruassisterade funktioner, med minskad storlek, kostnad och komplexitet som resultat. Det finns även funktioner för lägre overhead vid virtualisering av cache, I/O och minne. Under det senaste årtiondet har ett stort antal hypervisorleverantörer, lösningsutvecklare och användare haft stor nytta av Intel® VT, som nu används av många kunder inom exempelvis konsumentsektorn, näringslivet, molnet, kommunikation och teknisk databehandling.

Intel® VT-portföljen omfattar för tillfället (men är inte begränsat till):

CPU-virtualisering ger möjlighet att utskilja allt som finns på en Intel® CPU till en virtuell maskin (VM). All programvara i den virtuella maskinen kan köras utan prestanda- eller kompatibilitetsproblem, som om den kördes direkt på en dedikerad CPU. Överföring under drift mellan två Intel® CPU-generationer stöds, liksom kapslad virtualisering.

Minnesvirtualisering ger möjlighet till utskiljning, isolering och övervakning av minne på VM-basis. Funktionerna möjliggör också överföring av virtuella maskiner i drift, bidrar till högre feltolerans och förbättrar säkerheten. Exempel på funktioner är DMA-ommappning (Direct Memory Access) och EPT (Extended Page Tables), inklusive tillägg: använda och ändrade bits, och snabb växling till EPT-kontexter.

Genom funktioner för I/O-virtualisering förenklas avlastning av bearbetning av paket med flera kärnor till nätverksadaptrar liksom direkttilldelning av virtuella maskiner till virtuella funktioner, inklusive disk-I/O. Några exempel är Virtual Machine Device Queues (VMDQ), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV, även en PCI-SIG-standard) och Intel® Data Direct I/O Technology-förbättringar (Intel® DDIO).

Med Intel® Graphics Virtualization Technology (Intel® GVT) får virtuella maskiner möjlighet till full och/eller delad tilldelning av GPU:er liksom de accelerationsmotorer för filmformatsomkodning som finns inbyggda i Intels SOC-produkter (system-on-a-chip). Det möjliggör användningsområden som fjärrkommunikation med arbetsstationer, desktop-as-a-service, medieströmning och onlinespel.

Genom virtualisering av säkerhets- och nätverksfunktioner kan traditionella nätverks- och säkerhetsarbetsbelastningar omvandlas till databehandling. Virtuella funktioner kan driftsättas på standardservrar för höga volymer var som helst i datorhallen, nätverksnoderna eller molnet, och köras tillsammans med affärsrelaterade arbetsbelastningar. Exempel på Intel teknik som gör detta möjligt är: Data Plane Development Kit (DPDK), Intel® QuickAssist Technology och Hyperscan.

Intel® Embedded Design Center (Intel® EDC)


Intel® EDC tillhandahåller resurser, verktyg och support för utvecklare av intelligenta system.

Ytterligare resurser

Fallstudier

Lösningsfaktablad

Teknisk dokumentation

Relaterade videor