Intel® Wireless Products

 

Experience 802.11ac Wi-Fi in 90 Seconds

802.11ac Animation

Until recently 802.11bgn was great for home use. But today, there are more users with more devices with even more on the way. All generating more and richer data creating the need for more Wi-Fi capacity. Introducing 802.11ac Wi-Fi. It’s up to 6x faster than 802.11n to deliver richer experiences to more users, more devices, in more places.  

See the 802.11ac Wi-Fi difference

Produkt- och prestandainformation

open

1. Kräver Intel® WiDi-aktiverat system och Intel® WiDi-aktiverad mottagarenhet. 1080p och Blu-ray* eller annan skyddad innehållsuppspelning finns endast tillgänglig på 3:e eller 4:e generationens Intel® Core™ processorbaserade datorer med inbyggd grafik, en kompatibel mottagarenhet och mediespelare, samt med tillhörande programvara och grafikdrivrutiner för Intel® WiDi installerade. Fråga tillverkaren av din dator. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html.

2. Andragenerationens Intel® Core™-processor, Intel®-programvara och BIOS-uppdatering samt trådlöst kort från Intel® och anslutning till internet krävs. SSD-disk eller motsvarande drivrutin kan krävas. Resultatet kan variera beroende på systemkonfiguration. Kontakta din datortillverkare för mer information.

3. Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats och på it-miljön. Om du vill veta mer går du in på: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html. 

4. Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. De inbyggda säkerhetsfunktioner som finns tillgängliga på utvalda Intel® processorer kan kräva ytterligare programvara, maskinvara, tjänster och/eller internetanslutning. Resultat kan variera beroende på konfiguration. Kontakta din systemtillverkare så får du veta mer. För mer information, gå till  http://www.intel.com/content/www/us/en/security/security-at-home.html.