Växla jämförelsefält

Köphjälp

Osäker på vad du behöver?  Använd de här verktygen för att hitta rätt produkt eller lösning.

Ett fel uppstod när din begäran behandlades

Uppdatera sidan eller gå tillbaka till startsida

1 Intel® Core™ M-processorn

Energieffektiviteten baseras på SPEC CPU2006-beräkningar av Intel vad gäller både prestanda och kraft. Jämförelsen är gjord mot tidigare generations Intel Core-processorer.

2 Konfliktfri processor

"Konfliktfri" och "konfliktfri" betyder "konfliktfri avseende Demokratiska republiken Kongo", vilket i den amerikanska finansinspektionens (SEC) regler definieras som produkter som inte innehåller konfliktmineraler (tenn, tantal, volfram och/eller guld) som direkt eller indirekt finansierar eller gagnar beväpnade grupper i den Demokratiska republiken Kongo eller intilliggande länder. Intel använder dessutom termen "konfliktfri" som ett vidare begrepp för att hänvisa till leverantörer, leveranskedjor, smältverk och raffinaderier vars källor till konfliktmineraler inte finansierar konflikt i den Demokratiska republiken Kongo eller intilliggande länder. Intel processorer som är tillverkade före den 1 januari 2013 är inte bekräftat konfliktfria. Beteckningen konfliktfri gäller endast produkter som är tillverkade efter det datumet. För Intels förpackade processorer gäller beteckningen konfliktfri endast processorerna, inte extra inkluderade tillbehör, exempelvis kylflänsar/kylare.

3 Intel® RealSense™

Intel® RealSense™ kräver en enhet med stöd för angiven funktionalitet och kan även kräva programvara eller andra applikationer från tredje part för att funktionerna som beskrivs ska kunna användas. Vissa eller samtliga funktioner är kanske inte tillgängliga eller är under utveckling för din region. Hör med din återförsäljare eller läs mer på http://www.intel.se/realsense

Please rotate your device