Utöka säkerheten för din serverplattform med hjälp av maskinvarubaserad betrodd grund

Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT)1 fungerar tillsammans med serversystem som baseras på Intel® Xeon® processor och programvarustackar som är installerade ovanpå serversystemen.

Se lösningar och produkter med Intel TXT från viktiga branschledare

Leverantörsmatris med referensplattformar och -operativsystem som kan användas med Intel® Trusted Execution Technology.

Tillgänglighetsmatris för Intel® TXT-serverplattformar

Så här fungerar det

Intel® Trusted Execution Technology ger en mycket skalbar plattformssäkerhet i fysiska och virtuella infrastrukturer.

Läs mer

Visar hur Intel® Trusted Execution Technology verifierar system-BIOS och inbyggd programvara och startar operativsystemet.

Förstora

Nyheter

Recent Additions

More Updates

Böcker

I den här boken beskrivs Intel® Trusted Execution Technology för servrar, dess funktion, användning, fördelar och begränsningar, och den innehåller dessutom vägledning för serveradministratörer och datorhallchefer. Finns både som e-bok och pocketbok.

Läs mer

En omfattande beskrivning av olika aspekter på molnsäkerhet – infrastruktur, nätverk, tjänster, regelefterlevnad och användare. Finns både som e-bok och pocketbok.

Läs mer

Köp en guide för utvecklare om användningen av modulen för betrodd plattform, säkerhet och programanvändning.

Läs mer

Relaterade videor

Produkt- och prestandainformation

1

Egenskaperna och fördelarna med Intel® teknologier är beroende av systemkonfiguration och kan kräva aktiverad maskinvara, programvara eller aktivering av tjänst. Prestanda varierar beroende på systemkonfiguration. Inga datorer kan vara helt säkra. Tala med systemtillverkaren eller återförsäljaren eller få mer information på www.intel.com/txt.