Intels riktlinjer för sociala medier

Sociala medier utgör en stor förändring av vårt sätt att arbeta, och möjliggör nya sätt att kommunicera med kunder, kolleger och resten av världen. Vi är övertygade om att den här typen av kontakt kan hjälpa dig att bygga starkare, mer framgångsrika affärsrelationer. Det är även ett sätt för dig att ta del av globala samtal som har med Intels arbete och det vi värdesätter att göra.

Nedanstående är de officiella riktlinjerna för att delta i sociala medier å Intels vägnar. Om du är anställd på Intel eller är en leverantör till Intel som skapar eller bidrar till bloggar, wiki-sidor, sociala nätverk, virtuella världar eller någon annan typ av sociala medier är dessa riktlinjer avsedda för dig. De kommer att utvecklas i takt med att nya verktyg för sociala nätverk tas fram, så se till att du håller dig uppdaterad. Om du någonsin känner dig tveksam eller osäker kring något som du publicerar i din meritförteckning på nätet eller sociala mediekanaler ber vi dig kontakta social.media@intel.com.

1. Avslöja

Din ärlighet – eller oärlighet – märks snabbt i sociala medier. Representera Intel etiskt och med integritet. 

  • Var öppen: Om du ställer dig bakom eller rekommenderar produkter/tekniker från Intel måste du uppge att du jobbar för Intel. Om du inte har något handtag för ”Intel” ska du använda ”#IAMINTEL” i dina inlägg. Enligt FTC räcker det inte med att lägga in en friskrivning i din biografi eller profil.
  • Var sanningsenlig: Om du har starkt personligt intresse i något som håller på att diskuteras, framhåll det direkt och var specifik med vad det gäller.
  • Var dig själv: Håll dig till ditt expertisområde, skriv bara om vad du kan och vet. Om du publicerar på en webbplats utanför Intel ska du använda en friskrivning som den här: "Inläggen på den här webbplatsen är mina egna och representerar inte nödvändigtvis Intels positioner, strategier eller synpunkter". 
  • Håll dig uppdaterad: Om du lämnar Intel ska du komma ihåg att uppdatera din anställningsinformation på sociala medier.

2. Skydda

Se till att all den öppenheten inte är en överträdelse mot Intels sekretess- eller juridiska riktlinjer för kommersiellt tal — eller din egen sekretess. Kom ihåg att om du är online så är allting allmänt känt — allting på Internet är offentligt och går att söka. Och det som du skriver är ytterst ditt ansvar.

  • Berätta inga hemligheter: Avslöja aldrig Intels klassificerade eller konfidentiella information. Om du publicerar din arbetsbeskrivning på LinkedIn måste du se till att inte avslöja konfidentiell produktinformation. Om du är osäker, tala med Intel PR eller den globala kommunikationsgruppen. Ämnen som inte får diskuteras inkluderar rättsprocesser, ekonomisk information som inte avslöjats och ej utgiven produktinformation. Dessutom ska du respektera märken, varumärken, upphovsrätt, "fair use" och handelshemligheter. Om det leder till att du stannar upp – pausa då i stället för att publicera. 
  • Slå inte ner på konkurrensen (eller Intel): Var snäll. Alla påståenden som du publicerar måste vara sanna och inte vilseledande, det måste finnas belägg för alla anspråk och de måste vara godkända.*
  • Dela inte med dig för mycket: Var försiktig där ute — när du har tryckt på "dela" kan du vanligtvis inte få tillbaka det. Om du dessutom är klok hjälper det dig att göra ditt innehåll tydligare och mer relevant för publiken.

3. Använd sunt förnuft

Uppfattning är verklighet och i sociala nätverk på nätet är gränserna mellan offentlig och privat, personligt och yrkesmässigt, otydliga. Genom att bara identifiera dig själv som Intel-anställd skapar du uppfattningar om din expertis och om Intel. Gör oss stolta.

  • Lägg till värde: Det finns miljontals ord att använda – gör dina hjälpsamma och tankeväckande. Kom ihåg, det är en konversation, håll den verklighetstrogen. Bygg gruppkänsla genom att ha inlägg med innehåll som inbjuder svar — och förbli engagerad. Du kan också bredda dialogen genom att citera andra som skriver om samma ämne och låta ditt innehåll delas.
  • *Gör inte påståenden: Vi måste använda de friskrivningar som krävs enligt FTC i all kommunikation vid prestandatester eller jämförelser av processorer. Så undvik att hävda att våra produkter är smartare/snabbare/mer högpresterande i dina inlägg på sociala medier. Överlåt det åt experterna.
  • Har du ställt till det? Om du begår ett misstag, erkänn. Var ärlig och åtgärda det snabbt. Om du bloggar kan du välja att redigera ett tidigare inlägg – och var noga med att andra får reda på ändringen.

Om du ser att något som rör Intel delas på en social medieplattform, trots att det inte borde förekomma, ska du omedelbart underrätta social.media@intel.com.

Underleverantörer och sponsring

Som det beskrivs i Intels riktlinjer för sociala medier stöder vi öppenhet och har ett åtagande till tydligt avslöjande av relationer och sponsring. Om du kontaktas, får uppdrag eller på något sätt kompenseras av Intel att skapa sociala medier, se till att du läser och följer Intels riktlinjer för deltagare i sociala medier med sponsring, uppdrag eller incitament från Intel. Som en del av dessa riktlinjer måste du uppge att du agerar på uppdrag av, eller på annat sätt kompenseras av, Intel. Din blogg kommer att granskas för att se till att den följer våra riktlinjer och innehåller korrekta beskrivningar av produkter och påståenden. Som en del av dessa riktlinjer måste du uppge att du agerar på uppdrag av, eller på annat sätt kompenseras av, Intel. Det kan du göra genom att lägga till #ad i dina inlägg.

Intels riktlinjer för deltagare i sociala medier

Intel stödjer öppenhet, korrekthet, ärlighet och autenticitet. Vi arbetar för att se till att alla som deltar i sociala medier å våra vägnar (inklusive bloggar, Facebook, Twitter, forum och andra sociala medier) är tydliga med sina relationer och sponsringar, samt att uppgifter som rör produkter från Intel är sanningsenliga och väl underbyggda.

Dessa riktlinjer gäller dig om du deltar i sociala medier och har fått eller fått låna en produkt, fått incitament eller på annat sätt har en fortgående relation med Intel. Kontakta din Intel-sponsor om du har några frågor eller tankar som gäller dessa riktlinjer.

Kommunikationsregler för deltagare i sociala medier med sponsring, uppdrag eller incitament från Intel

Var öppen. Intel stöder öppenhet som gäller din identitet och din relation till Intel. Vi arbetar för att se till att våra sponsrade deltagare i sociala medier (inklusive bloggar, mikrobloggar, forum och andra sociala medier) tydligt och demonstrativt visar sin relation till Intel, inklusive incitament och sponsring. Försäkra dig om att allmänheten och de som läser vart och ett av dina inlägg lätt kan se denna information. För tweets eller andra skriftliga inlägg på plattformar som Facebook samt beskrivningar av bilder på plattformar som Instagram ska du inleda ditt inlägg med #Paid eller #Ad. Om du publicerar en video på en plattform som YouTube ska du använda #Intel Ad i den faktiska videofilen, i skärmens övre hörn, helst i början av videoklippet, samt lägga in ”Sponsras av Intel” ovanför raden i beskrivningen av videon. Om du skapar en poddsändning ska du uppge relationen i den första meningen i poddsändningen, exempelvis med orden: ”Detta avsnitt sponsras och betalas av Intel”. Om du använder ett alternativt uttryck måste du se till att ordet ”betalas” ingår i meningen.

Meddelandena ska vara tydliga och iögonfallande, vilket betyder att deltagarna ska göra påståenden som ligger nära de påståenden de avser, med ett teckensnitt som är lätt att läsa och i en färgton som framträder tydligt mot bakgrunden. För videoannonser måste meddelandena visas på skärmen tillräckligt länge för att tittaren ska lägga märke till dem, läsa dem och förstå dem. Ljudmeddelanden måste läsas i en takt som är lätt att följa med i och med begripliga ord.

Skriv om din äkta och autentiska upplevelse. Berätta specifikt om dina erfarenheter av våra produkter och tjänster, i stället för att göra generella påståenden som du inte är lika väl förtrogen med om våra produkter. Var ärlig och exakt.

Skriv om ämnen du är insatt i. Vi uppmuntrar dig att skriva i första person och att hålla dig till ditt expertisområde inom teknik från Intel®.

Ditt ansvar. Kom ihåg att det du skriver är ditt ansvar och att underlåtelse att följa dessa riktlinjer (inklusive underlåtelse att uppge din relation till Intel) skulle kunna försätta din sponsring eller ditt incitament från Intel i riskzonen. Följ dessutom alltid bestämmelserna och villkoren för tredje parts webbplatser där du eventuellt deltar.

Riktlinjer för moderation för deltagare i sociala medier med sponsring, uppdrag eller incitament från Intel

Intel bevakar sociala medier som är förknippade med vår verksamhet, inklusive aktiviteterna för deltagare i sociala medier med sponsring, uppdrag eller incitament från oss. Vi arbetar för att ha en öppen, sanningsenlig och korrekt representation av produkter från Intel®.

Om vi hittar uttalanden eller anspråk som är falska eller vilseledande kommer vi att kontakta dig för korrigering. Om det upptäcks att du, som sponsrad deltagare i sociala medier, konsekvent och upprepade gånger underlåtit att uppge din relation till Intel eller gjort falska eller vilseledande uttalanden om Intel, produkter från Intel® eller tjänster från Intel® kan vi avbryta vår relation med dig.