Senast uppdaterat

Intels skydd av personuppgifter uppdaterades den 17 november 2016. Om du vill visa de tidigare versionerna klickar du här.

 

Intel Corporation och dess koncernbolag ("Intel", "vi", "oss" och "vår") respekterar din integritet. I det här sekretessmeddelandet beskrivs våra sekretessrutiner gällande insamling, användning och avslöjande av din information via Intels webbplatser, produkter, onlinetjänster, programvaror, appar, verktyg och andra tjänster och funktioner som vi tillhandahåller, både online och offline (kallas gemensamt för ”Intels® tjänster”, tillsammans med våra rutiner för marknadsföring och annonsering.

Några av Intels tjänster använder cookies och liknande tekniker för att få tillgång till eller lagra information. Specifik information om hur vi använder cookies, hur vi reagerar på så kallade ”Do not track”-signaler och hur du kan neka vissa cookies, beskrivs i Intels meddelande gällande cookies och liknande tekniker.

INNEHÅLL

 1. INFORMATIONSINSAMLING
  Personlig information som vi kan samla in
  Annan information som vi kan samla in
 2. MEDDELANDE
 3. INFORMATION OM ANVÄNDNING OCH UTLÄMNANDE
  Hur vi kan använda och avslöja personuppgifter
  Hur vi kan använda och avslöja annan information
 4. TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART
 5. ANNONSER FRÅN TREDJE PART
 6. SÄKERHET
 7. MARKNADSFÖRINGSINSTÄLLNINGAR
 8. HUR DU KAN HANTERA DINA PERSONUPPGIFTER 
 9. LAGRINGSPERIOD
 10. ANVÄNDNING AV INTELS TJÄNSTER AV MINDERÅRIGA
 11. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
 12. KONTAKTA OSS
 13. TILLÄGG OCH YTTERLIGARE MEDDELANDEN
 14. UPPDATERINGAR AV DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

1. INFORMATIONSINSAMLING

Personlig information som vi kan samla in

Intel kan samla in olika typer av personuppgifter, inklusive:

 • Personuppgifter och kontaktuppgifter för företag (till exempel namn, fakturerings- och leveransadress, telefonnummer, e-postadress och konton på sociala medier eller snabbmeddelandetjänster.
 • Id för Intel-konto
 • Profilbild
 • Inlägg och information på sociala medier
 • Information om betalningskort, digital plånbok eller annan betalningstjänst
 • Beroende på vilken tjänst vi tillhandahåller till dig kan vi även behöva samla in mer känsliga personuppgifter direkt från dig (till exempel adressinformation, id-handling utfärdad av myndighet, fotografier, inspelningar av ljud/video, bilder och biometrik)

Om du skickar någon personlig information om andra personer till oss eller till våra tjänsteleverantörer intygar du att du har behörighet att göra det och att tillåta oss att använda deras personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy.

Vi och våra tjänstleverantörer kan samla in personuppgifter från flera olika källor, till exempel:

 • Från dig eller från någon som agerar åt dig: vi kan samla in personuppgifter som du eller någon som agerar åt dig delar med oss, till exempel ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 • Genom Intels tjänster: vi kan samla in de personuppgifter som du anger när du använder Intels tjänster, till exempel när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, gör ett köp eller använder eller installerar våra produkter eller appar.
 • Genom tjänster från tredje part: vi kan samla in de personuppgifter som du anger när du använder tjänster från tredje part som utnyttjar Intels tjänster.
 • Offline: vi kan samla in personuppgifter som du lämnar till oss offline, till exempel när du besöker våra butiker, besöker oss i ett bås på någon mässa eller ett event, gör en muntlig beställning per telefon eller kontaktar kundtjänsten. 
 • Från andra källor: vi kan samla in personlig information från andra källor, som t.ex. offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners och sociala medier. Vi kan också få dina personuppgifter från personer som du är ”vän” med eller på annat sätt har koppling till på sociala medier. Till exempel, om du väljer att ansluta ditt konto på något socialt medium till ditt konto för Intels tjänster kommer vissa personuppgifter från ditt konto på det sociala mediet att delas med oss. Sådan information kan omfatta personuppgifter som är en del av din profil på det sociala mediet eller dina vänners profiler. På liknande sätt, om dina ”vänner” på sociala medier ansluter sina konton där till sina konton för Intels tjänster kommer information om dig att delas med oss via den här ”vän”-kopplingen.

Annan information som vi kan samla in

Intel kan även samla in annan information från din app, webbläsare eller enhet som inte avslöjar din (eller någon annans) egentliga identitet i verkligheten, till exempel:

 • Webbläsare och enhetsinformation
 • Användningsdata för app eller enhet
 • Information som samlas in via cookies, pixeltaggar och liknande tekniker
 • IP-adress
 • Platsdata
 • Aggregerad, anonym eller avidentifierad information
 • Demografisk information och annan information som du ger (dvs. språk, yrke, postnummer).

Vi och våra tredjeparts tjänstleverantörer kan samla in personuppgifter från flera olika källor, till exempel:

 • Genom din webbläsare eller enhet: de flesta webbläsare och enheter samlar in viss information automatiskt, till exempel typen och versionen av operativsystemet, skärmupplösningen, enhetens tillverkare och modell, språk, webbläsartyp och version, samt namn och version av Intels tjänst (t.ex. app) som du använder. Vi använder till exempel den här informationen för att se till att Intels tjänster fungerar korrekt, analysera produktens prestanda samt förbättra och upprätthålla Intels tjänster och produkter.
 • Genom din användning av en Intel-app: när du laddar ner och använder en Intel-app kan vi och våra leverantörer spåra och samla in användningsdata, till exempel datum och tid för då Intel-appen på din enhet ansluter till våra servrar och vilken information och vilka filer som har överförts till Intel-appen.
 • Genom cookies och liknande tekniker: vi använder cookies för att webbplatserna ska fungera så bra och effektivt som möjligt, och för att samla in data för analys. Tekniker som liknar cookies används också i samband med vissa av Intels tjänster, som t.ex. bildpunktstaggar, webbfyrar, transparenta GIF-bilder, JavaScript och lokal lagring. Läs Intels meddelande om cookies och liknande tekniker för mer information om hur du inaktiverar/tar bort vissa cookies.
 • IP-adress: IP-adresser överförs automatiskt som en del av all internetkommunikation, och insamling av IP-adresser är vanligt förekommande. Många webbplatser, program och andra av Intels tjänster samlar in IP-adresser automatiskt. Vi använder IP-adresser för syften som att kommunicera med din enhet, beräkna användningsnivåer för Intels tjänster, diagnostisera serverproblem, säkerhet och administrering i Intels tjänster.
 • Platsdata: Vi kan samla in den fysiska placeringen av en ansluten enhet, exempelvis med hjälp av satellit, mobiltelefontorn och WiFi-signaler. Vi kan använda enhetens fysiska plats för att ge dig personliga platsbaserade Intel-tjänster, innehåll och reklam. Vi kan även dela enhetens fysiska plats (tillsammans med information om vilka annonser du tittat på och annan information som vi samlat in) med våra marknadsföringspartners så att de kan förse dig med ett mer personligt innehåll och studera effektiviteten av olika reklamkampanjer. Du kan välja att tillåta eller neka användning och/eller delning av enhetens plats genom att ändra enhetens inställningar, men om du väljer att neka sådan användning och/eller delning kan vi och/eller våra marknadsföringspartners inte längre ge dig med korrekta anpassade Intel-tjänster, innehåll och reklam.

2. MEDDELANDE

Vi ger åtkomst till vårt sekretessmeddelande genom att:

 • länka till det på våra webbplatser 
 • hänvisa till det i våra användningsvillkor och licensavtalen för slutanvändare
 • införliva det i våra kontrakt, avtal och andra dokument efter behov eller lämplighet

3. INFORMATION OM ANVÄNDNING OCH UTLÄMNANDE

Hur vi kan använda och avslöja personuppgifter

Vi kan använda personlig information:

 • För att tillhandahålla Intels tjänster.
 • För att svara på dina frågor och uppfylla dina önskemål, till exempel att skicka tekniska dokument eller någon vitbok.
 • För att skicka dig marknadsföringskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig, till exempel ett nyhetsbrev, i enlighet med dina kommunikationsinställningar.
 • För att anpassa din upplevelse av Intels tjänster genom att presentera produkter, marknadsföringsmeddelanden, erbjudanden och innehåll som är anpassade till dig.
 • För att du ska kunna delta i undersökningar, lotterier, tävlingar och liknande kampanjer och för att administrera sådan verksamhet. Vissa av dessa verksamheter har ytterligare regler, som skulle kunna innehålla mer information om hur vi använder och lämnar ut din personliga information. Vi rekommenderar därför att du läser dessa regler noga.
 • Så att du kan skicka meddelanden till en vän via Intels tjänster. Genom att använda den här funktionen säger du att du har rätt att använda och ge oss din väns kontaktinformation. 
 • För att slutföra och verkställa ditt köp, till exempel för att hantera betalningar, få din beställning levererad till dig, kommunicera med dig angående ditt köp, ge dig tillhörande kundtjänst och skapa och hantera Intel-konton.
 • För våra egna affärssyften, som t.ex. dataanalys, revision, skydd mot bedrägeri/kriminalitet, säkerhet, utvecklande av nya produkter, testning, förbättrande eller modifiering av Intels tjänster, identifiering av användningstrender, fastställande av effektiviteten i våra reklamkampanjer och att driva och expandera vår verksamhet. 
 • Utföra aktiviteter kopplade till bokföring, revision, uppgörelse och insamling. För att skicka administrativ information och servicemeddelande till dig, till exempel information om Intels tjänster och förändringar i våra villkor, bestämmelser och policy.
 • Utföra andra aktiviteter i enlighet med det här meddelandet.

Personlig information kan delas eller avslöjas:

 • Till våra anknutna enheter och dotterbolag för de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande.
 • Till våra auktoriserade tredjepartsleverantörer och leverantörer som tillhandahåller oss tjänster, t.ex. webbhotell, dataanalyser, betalningshantering, orderhantering, informationsteknik och tillhörande tillhandahållande av infrastruktur, kundservice, e-postleverans, kreditkort, revision och andra liknande tjänster.
 • Till tredje parter för att tillåta dem att skicka dig marknadsföringskommunikation, så som det är tillåtet enligt gällande lag och i enlighet med dina kommunikationsinställningar.
 • Till tredjepartssponsorer av lotterier, tävlingar och liknande kampanjer.
 • För att identifiera dig till någon som du skickar meddelanden till via Intels tjänster.
 • Av dig, på anslagstavlor, forum, chattrum, profilsidor och bloggar som du har möjlighet att lägga upp information och material till. Observera att all sådan information som du lägger upp eller avslöjar på offentliga forum blir offentlig information och kan vara tillgänglig för andra användare och för allmänheten. Vi uppmanar därför till stor försiktighet när det gäller att lämna ut dina personuppgifter, eller någon annan information, på nätet.
 • Till någon tredje part, i händelse av tilltänkt eller faktisk omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan överlåtelse av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller lager (inklusive i samband med någon eventuell konkurs eller liknande).
 • Som vi tror krävs, är nödvändigt eller är lämpligt: (a) enligt gällande lag, inklusive lagar utanför ditt hemland, (b) för att efterkomma någon juridisk process och/eller för att svara på förfrågningar från behöriga offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt hemland, (c) för att upprätthålla våra villkor, (d) för att skydda vår verksamhet och våra dotterbolag, (e) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet och fysiska och intellektuella egendom, och/eller rättigheterna för våra dotterbolag, dig eller andra, samt (f) för att ge oss möjlighet att utöva tillgängliga rättsmedel eller begränsa de skador vi kan åsamkas.

Hur vi kan samla in, använda och avslöja annan information

Observera att vi kan samla in, använda och avslöja annan information som erhålls via cookies i enlighet med Intels meddelande gällande cookies och liknande tekniker eller Intels tjänster. I vissa fall kan vi kombinera annan information med personuppgifter (t.ex. kombinera ditt namn med ditt postnummer). Om vi ​​kombinerar någon annan information med personuppgifter kommer vi att behandla den kombinerade informationen som en personuppgift så länge som den fortsätter att vara kombinerad och personligt identifierbar

Produktuppdatering och rapportering

Våra produkter och tjänster kan också bearbeta vissa data för att tillhandahålla programvaruuppdateringar och rapporter. Dessa uppdateringsfunktioner kan automatiskt kontrollera ditt system för att se om filer kopplade till tjänsterna behöver uppdateras eller moderniseras.

Intel kan också använda informationen för att anpassa produkten så att den passar användarens preferenser baserat på faktisk användning.

4. TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

Det här sekretessmeddelandet tar inte upp, och vi ansvarar inte för, policyer och rutiner tillhörande tredje parter eller andra organisationer som inte är leverantörer av Intels tjänster, inklusive policyer och rutiner gällande sekretess och säkerhet, datainsamling, bearbetning, användning, lagring och avslöjande. Detta omfattar: (a) eventuella tredje parter som driver någon webbplats eller tjänst som Intels tjänster länkar till – inkluderandet av en länk på Intels tjänster innebär inte att vi eller våra dotterbolag godkänner den länkade webbplatsen eller tjänsten; eller (b) eventuella apputvecklare, appleverantörer, leverantörer av plattformer för sociala medier eller enhetstillverkare (t.ex. Facebook, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn, etc.) - inklusive all personlig information som du lämnar till andra organisationer genom eller i samband med Intel-tjänster eller våra sidor för sociala medier. Till exempel kan vi använda och leda dig till en tredje parts betalningstjänst för att behandla betalningar genom Intels tjänster. Om du vill göra en sådan betalning kan dina personuppgifter komma att samlas in av sådan tredje part och inte av oss, och kommer då att omfattas av tredje partens sekretesspolicy, i stället för det här sekretessmeddelandet. 

När vi delar personuppgifter med en leverantör av Intels tjänster kräver vi först att de i avtal samtycker till att följa rimliga och lämpliga sekretess- och säkerhetsstandarder.

5. ANNONSER FRÅN TREDJE PART

Vi kan använda tredjepartsannonsörer för att visa annonser gällande varor och tjänster som kan vara av intresse för dig när du bereder dig åtkomst till och använder Intels tjänster och andra webbplatser, baserat på information insamlad genom till exempel cookies och liknande tekniker i anslutning till din åtkomst till och användning av Intels tjänster och andra webbplatser. Se Intels meddelande gällande cookies och liknande tekniker för information om hur du kan inaktivera vissa cookies.

Intel delar inte dina personuppgifter med några ej associerade tredje parter för egna marknadsföringssyften utan ditt tillstånd.

6. SÄKERHET

Intels tjänster är utformade för att tillhandahålla rimliga och lämpliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter inom vår organisation mot obehörig eller olaglig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse. Användare av Intels tjänster måste samtidigt göra vad de kan för att skydda data, system, nätverk och tjänster som de använder. Tyvärr kan ingen dataöverföring eller lagringssystem garanteras vara 100 % säker. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (t.ex. om du tror att ditt lösenord till något Intel-konto har avslöjats) ska du omedelbart meddela oss genom att kontakta oss enligt instruktionerna i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

7. MARKNADSFÖRINGSINSTÄLLNINGAR

Vi ger dig många olika val gällande vår användning och avslöjande av dina personuppgifter för marknadsföringssyften. Du kan uppdatera och begära åtkomst till dina kontaktuppgifter och kommunikationspreferenser genom någon av följande metoder: besök den specifika produktens eller tjänstens webbplats; använd formuläret Kontakta oss; använd länken ”avsluta prenumeration” eller skicka ett brev till postadressen nedan. Du kan välja att uppdatera dina kommunikationsinställningar för följande typer av marknadsföringsaktiviteter:

 • Om du vill acceptera eller avböja att ta emot marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss i framtiden. 
 • Om du vill acceptera eller vägra vårt utbyte av din personliga information med associerade bolag och dotterbolag så att de kan marknadsföra direkt till dig.
 • Om du vill acceptera eller vägra vårt utbyte av din personliga information med ej associerade tredje parter så att de kan marknadsföra direkt till dig.

Du kan även avsluta prenumerationen på Intels marknadsföringsrelaterade meddelanden genom att följa de anvisningar om hur du säger upp prenumeration som ingår i varje marknadsföringsrelaterat meddelande som skickas till dig. Vi kommer att uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt. Observera även att om du väljer att inte ta emot marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss kan vi fortfarande skicka dig viktiga administrativa meddelanden och transaktionsmeddelanden (dvs. servicemeddelanden) om dina Intel-tjänster.

8. HUR DU KAN HANTERA DINA PERSONUPPGIFTER

Om du vill korrigera, uppdatera, radera eller begära åtkomst till de personuppgifter som du har tillhandahållit oss kan du kontakta oss genom att: besöka den specifika produktens eller tjänstens webbplats; använda onlineformuläret Kontakta oss eller skicka ett brev till postadressen nedan och ange namn, e-postadress, konto-id och syftet med begäran.

För din säkerhet kommer vi endast att genomföra begäranden med avseende på personlig information om dig själv (inte någon annan), och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi implementerar din begäran. Vi kommer att utföra din förfrågan så snart som praktiskt möjligt och i enlighet med gällande lag. Vi kan behöva spara viss information för bokföringen, i enlighet med gällande lag, och/eller utföra eventuella transaktioner som du påbörjade innan du begärde en sådan ändring eller borttagning (t.ex. när du gör ett köp eller ansluter till en kampanj kan du kanske sedan inte ändra eller ta bort någon personuppgift innan ett sådant köp eller befordran har slutförts). En del av din information kan finnas kvar i våra system och andra register, i enlighet med tillämplig lag.

Lagring av informationen som vi samlar in från dig

Informationen som vi samlar in kan lagras och bearbetas på servrar i USA och var som helst där Intel och våra tjänsteleverantörer har anläggningar runt om i världen och i enlighet med lokala lagar.

9. LAGRINGSPERIOD

Vi behåller dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de ändamål som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt gällande lag.

10. ANVÄNDNING AV INTELS TJÄNSTER AV MINDERÅRIGA

Vi följer Children’s Online Privacy Protection Act i USA och liknande lagar runt om i världen där de är tillämpliga för Intels tjänster. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn utan lämpligt godkännande från deras föräldrar. Om du tror att vi kan ha samlat in personuppgifter från någon som är yngre än tretton (13) år eller yngre än åldern för samtycke i ditt land, utan godkännande från förälder, ska du meddela oss med hjälp av metoderna som beskrivs i avsnittet Kontakta oss. Vi kommer då att vidta lämpliga åtgärder för att undersöka och lösa ärendet snarast.

11. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER

Intel är ett USA-baserat globalt företag. Det innebär att vi kan behöva överföra dina personuppgifter till moderbolaget Intel Corporation i USA, eller till något annat företag inom Intel-koncernen över hela världen, när informationen bearbetas för de syften som beskrivs i detta skydd av personuppgifter. Vi kan även komma att behöva överföra dina personuppgifter till våra tredjepartsleverantörer, som kan finnas i ett annat land än där du befinner dig.

När Intel delar personuppgifter vars ursprung är inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) med en Intel-enhet utanför EES-området gör Intel det baserat på godkända bindande företagsregler i Intel Corporate Privacy Rules ("Intels BCR – Binding Corporate Rules") som ger fullgott skydd av sådana personuppgifter och är juridiskt bindande för företag inom Intel-koncernen. Intels BCR finns tillgänglig här. I de fall Intels BCR inte gäller förlitar sig Intel istället på andra lagenliga åtgärder för överföring av personuppgifter utanför EES och Schweiz, exempelvis EU:s standardavtalsklausuler.

12. KONTAKTA OSS

Om du har frågor kring Intels sekretessrutiner kan du kontakta Intel via formuläret Kontakta oss eller skicka ett brev till den adress som anges nedan. Ange dina kontaktuppgifter, namnet på Intels tjänst eller webbplats samt en detaljerad beskrivning av ditt ärende eller din fråga angående integritetsskydd.

Intel Corporation
ATTN: Privacy Office
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

13. TILLÄGG OCH YTTERLIGARE MEDDELANDEN

Vissa av Intels tjänster kan ha ytterligare meddelanden om hur sådana produkter och tjänster bearbetar personuppgifter. Se relevant meddelande för den av Intels tjänster som du använder för mer information om hur Intel bearbetar personuppgifter.

Följande sekretesstillägg, sekretesspolicyer, sekretessmeddelanden och sekretessuttalanden (”meddelande”) införlivas genom referens i Intels sekretessmeddelande:

14. UPPDATERINGAR AV DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

Vi kan komma att ändra detta sekretessmeddelande. Längst ned på den här sidan, i avsnittet ”Senast Uppdaterad”, ser du när sekretessmeddelandet senast uppdaterades. Alla ändringar i det här sekretessmeddelandet träder i kraft när vi publicerar den uppdaterade informationen på eller via Intels webbplatser. Din användning av Intels tjänster efter dessa ändringar innebär att du godkänner det reviderade sekretessmeddelandet.

Om någon ändring i väsentlig grad kan ha en negativ inverkan på integriteten för dina personuppgifter kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig i förväg och ge dig rimligt lång tid på dig att protestera mot sådana ändringar.

Vi uppmanar dig att regelbundet granska detta sekretessmeddelande för att hålla dig informerad om hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter.