Tick tock-principen genom åren

Intels ”tick tock”-princip ökar förtroendet för framtiden för mikroprocessorer och de enheter som de används till. Enligt principen åtar sig Intel att fortlöpande utveckla tillverkningsteknik och processorarkitektur i alternerande ”tick”- och ”tock”-cykler. Det är ett åtagande som Intel hittills alltid har lyckats uppfylla.

Ett tick för tillverkningstekniken framåt

För varje ”tick”-cykel kan man räkna med att Intel utvecklar tillverkningstekniken, så att användarna får ta del av fördelarna med Moores lag. Den typiska ökningen av transistordensiteten ger möjlighet till nya funktioner, högre prestanda och lägre strömförbrukning – allt i en mindre, mer kraftfull version av den tidigare ”tock”-mikroarkitekturen.

Till exempel sammanföll ett ”tick” med Intels lansering av 3D tri-gate-transistorer med 22-nanometers tillverkningsteknik. Den nya tekniken ger bättre prestanda och utökar batteritiden hos smarttelefoner, surfplattor och de nya, otroligt tunna Ultrabook™ enheterna.

Ett tock medför ny mikroarkitektur

I alternerande ”tock”-cykler kan man förvänta sig att Intel drar nytta av den föregående ”tick”-cykelns tillverkningstekniker och lanserar nästa stora innovation inom processormikroarkitektur. Syftet med framstegen inom Intel® mikroarkitektur är att förbättra energieffektivitet och prestanda, och ge möjlighet till integrerade funktioner som maskinvarubaserad filmomkodning och kryptering/dekryptering.

Förutsägbara framsteg för processorer

Intels utvecklingsteam arbetar parallellt runtom i världen för att leverera samordnade tekniska framsteg inspirerade av tick tock-principen. En årlig produkttakt för branschen framåt på ett förutsägbart sätt som kan planeras i förväg.

14-nanometers 3D-transistorer: oöverträffad prestanda och effektivitet >

Investeringar i branschen

Tusentals leverantörer förlitar sig på Intel® processorer vid produktutveckling. För att hjälpa dem att göra framsteg investerar Intel stort i forskning som driver innovationer inom kiselteknik framåt och leder till nya branschstandarder. Kombinerat med Intels förutsägbara tick tock-princip leder de här satsningarna till snabbare, mer effektiva innovationer i hela branschen, år efter år.

Relaterade videoklipp

Intel Fellow Mark Bohr diskuterar den nya 14 nm- transistorprocessen och hur tri-gate-flänsarna nu är högre och tunnare, och närmare varandra, vilket ger mer prestanda, mindre aktiv effekt och längre batteritid för bättre datorupplevelse.

Se filmen

Intel® 3D tri-gate-transistorn, och möjligheten till tillverkning i stora volymer, utgör en dramatisk förändring för datorkretsarnas grundläggande struktur. Läs mer om transistorernas historia.

Se filmen

Relaterat material